Davina Vandervloedt

  • Klinisch orthopedagoog
  • studiebegeleider

 

Doelgroep
  • Kleine en jonge kinderen en jongeren met algemene ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en zorgen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Studiebegeleiding, leren leren
 
Opleidingen
  • Bachelor leerkracht lager onderwijs
  • Master klinisch orthopedagoog
  • Uitwisseling Zweden: korte opleiding Disability Studies.

 

Werkervaring
  • Stages als orthopedagoog in: De Zande en Habbekrats.
  • Orthopedagoog bij jongeren en jongvolwassenen in de bijzondere jeugdzorg, vzw Arcade: 2019 – 2022
  • Psycho-pedagogisch consulente, CLB: 2023 – nu