Binnen het Logohuis hebben we verschillende logopedistes met hun eigen specialisatie.
Op deze manier kunnen we de geschikte therapeut voorzien voor de aangemelde problematiek.
Onze doelgroep hiervoor is zowel volwassenen als kinderen.

We onderzoeken en geven therapie voor:
  • Lees-, schrijf– en rekenstoornissen
  • Studiebegeleiding
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Articulatieproblemen
  • Stemstoornissen
  • Afwijkend mondgedrag/ OMFT
  • Stotteren
  • Selectief mutisme
  • Neurostoornissen, afasie, dysartie
  • Dysfagie, slikstoornissen