Katrien Bruneel


Doelgroep
 • Kinderen en jongeren
 • Volwassen (met bijzondere aandacht voor angst-en stemmingsstoornissen, middelenverslaving, persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma)
 
Opleidingen
 • Bachelor ergotherapie
 • Creatieve therapie (optie beeldende therapie) (4-jarige opleiding)
 • Postgraduaat Integratieve Psychotherapie (4-jarige opleiding)
 • Integratieve Kinder- en jeugdpsychotherapie (1 jaar specialisatie)
 • Kinderwensconsulent/kinderwenscounselor (2- jarige opleiding)
 • Talentbegeleider Hoogbegaafdheid (1-jarige opleiding)
 • DGT-coach (Wies van den Bosch) + verdiepingsmodules (Karus)
 • Trauma Informed Practice (Ybe Casteleyn)
 • Omgaan met vroegkinderlijke en chronische traumatisering en dissociatieve identiteitsstoornis CELEVT (centrum voor late effecten van vroegkinderlijke en chronische traumatisering) (1-jarige opleiding)
 • EMDR deel 1 en 2 (Integrativa)
 • Supervisor AIHP
 • Diverse kortdurende opleiding in verband met kinderen ondersteunen, hoogbegaafdheid, DGT, traumabehandeling…
 
Werkervaring
 • Revalidatiecentrum Inghelburch Brugge
 • creatief therapeut Sint-Hiëronymus Sint Niklaas
 • Psycho/kindertherapie in Multidisciplinair Centrum De Leidraad
 • kinder-en jongerentherapie Groepspraktijk Samen Slimmer Groeien
 • Radar Mobiel Care Team
 • Eigen Zelfstandige praktijk Oeboentoe
 • multidisciplinaire praktijk Het Logohuis